petek, 12. 1. 2018

Skrbimo za odpadke

Naše javno podjetje Snaga tedensko prazni 2.300 uličnih koškov, 105.547 zabojnikov za odpadke, 2.318 eko otokov in 65 podzemnih zbiralnic.

Z drznostjo do manj odpadkov

V Ljubljani imamo med vsemi glavnimi mesti osemindvajseterice najboljši sistem ravnanja z odpadki, ki je vzor drugim evropskim državam, in dosegamo najvišji delež ločeno zbranih odpadkov v gospodinjstvih  – v letu 2016 je znašal 66 odstotkov. 

Sistem podzemnih zbiralnic v mestnem središču

V Ljubljani štiri vrste odpadkov zbiramo po sistemu od vrat do vrat, v mestnem središču pa smo za učinkovito in očem prijaznejše zbiranje odpadkov od leta 2008 skrbimo s podzemnimi zbiralnicami. Podzemni zabojniki za papir, steklo in embalažo so dostopni vsem, zabojniki za biološke ter preostanek odpadkov pa so namenjeni okoliškim gospodinjstvom in pravnim osebam. Uporabniki jih odpirajo s posebnimi karticami, ki beležijo vnos, od česar je odvisna tudi višina zneska na mesečni položnici.

Ločevanje se izplača

Da se ločevanje odpadkov izplača, so v svojih denarnicah izkusili tudi občani.Zaradi povečanega deleža ločeno zbranih odpadkov in posledično manjšega deleža odloženih odpadkov, je Snaga konec leta 2014 vsem svojim uporabnikom izdala dobropis v višini decembrskega računa za ravnanje z odpadki, decembra 2015 pa je Snaga iz istega razloga občanom vrnila denar in povprečno položnico znižala za 60 odstotkov.