petek, 14. 7. 2017

Gradnja kanalizacije v Novem Polju

V Novem Polju se je na Arničevi in Zdešarjevi ulici ter na Cesti X začela gradnja komunalne infrastrukture.

Dela obsegajo gradnjo kanalizacije za odpadno in padavinsko vodo na Cesti X in Zdešarjevi ulici, gradnjo kanalizacije za odpadno vodo na Arničevi ulici ter gradnjo oziroma obnovo vodovoda na vseh treh ulicah. Sledila bo še obnova in preureditev Zdešarjeve ulice in Ceste X z ureditvijo javne razsvetljave, razsvetljavo bodo uredili tudi na Arničevi ulici.

Dela bodo potekala predvidoma do konca marca 2018, skupna pogodbena vrednost investicije za MOL in JP VO-KA znaša 1,9 milijona evrov (z DDV).