petek, 12. 4. 2019

Gostinci, že imate dovoljenje za postavitev gostinskega vrta?

Maja bomo začeli z inšpekcijskih nadzorom postavitve gostinskih vrtov, ki stojijo na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana in za katere morajo gostinci pridobiti dovoljenje za posebno rabo javnih površin.

S pomladjo zaživijo tudi gostinski vrtovi. Če je gostinski vrt postavljen na parcelah, na katerih je zaznamba javnega dobra, na občinskih cestah in javnih zelenih površinah, morate za postavitev pridobiti dovoljenje Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet kot to določa Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana. Postaviti ga morate skladno z določili 13. člena omenjenega odloka oz. določili generalnega urbanističnega soglasja, ki določila odloka še dodatno opredeljujejo.

Če je gostinski vrt postavljen na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana, ki niso opredeljena kot javna površina, pa morate urediti pogodbeno razmerje z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami.

Inšpektorji inšpektorata MOL bodo v mesecu maju začeli s poostrenim nadzorom na območju celotne občine. Na nadzor se pripravite s tem, da pravočasno pridobite dovoljenje oz. sklenite pogodbo. Bodite pozorni na to, da podana vloga še ne predstavlja izdanega dovoljenja. V gostinskem obratu imejte vsaj kopijo dovoljenja, svoje sodelavce pa seznanite s tem, kje se dovoljenje nahaja, da bo inšpekcijski nadzor hiter in prijeten za obe strani – tako za vas kakor tudi za inšpektorja.

 

Preberite še: