ponedeljek, 11. 9. 2017

Izpit za voznike avtotaksi vozil

Komisija za opravljanje izpitov o poznavanju območja MOL za avtotaksi voznike je razpisala termine za pisno opravljanje izpita o poznavanju Mestne občine Ljubljana za voznike avtotaksi vozil.

Razpisani termini so:

  • petek, 22. september 2017, ob 13. uri
  • petek 20. oktober 2017, ob 13. uri
  • sreda, 6. december 2017, ob 16. uri
  • sreda, 24, januar 2018, ob 16. uri
  • sreda, 7. marec 2018, ob 16. uri

Osebne prijave sprejemajo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, v času uradnih ur največ dva dni pred posameznim izpitnim rokom. Prijaviti se je možno za prvi naslednji razpisani izpit. Za prijavo je potrebno predložiti:

  • veljavno vozniško dovoljenje
  • potrdilo o znanju slovenščine
  • potrdilo o najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika

Kot potrdilo o znanju slovenščine se šteje najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz slovenskega jezika ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine. Kot potrdilo o najmanj pasivnem znanju tujega svetovnega jezika pa najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz tujega jezika ali potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega svetovnega jezika po javno veljavnem programu.

Pri prijavi je potrebno predložiti tudi potrdilo o plačilu takse za pisni del izpita v višini 25 evrov. Ob prijavi kandidat prejme gradivo.

Za dodatne informacije lahko pokličete telefonsko številko 01 306 17 58.

V primeru prijave več kot 20 kandidatov hkrati, je mogoče izpit opravljati tudi v dodatnem terminu, o katerem odloča komisija.