petek, 3. 12. 2021

Mednarodni dan invalidov

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov, katerega namen in cilj je spodbujati razumevanje, podporo za dostojanstvo, pravice in dobrobit oseb z oviranostmi ter povečati ozaveščenost o koristih, ki jih prinaša njihovo vključevanje v vse vidike političnega, družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja.

Slovenija je v letih od ratifikacije Mednarodne konvencije o pravicah invalidov leta 2008 uspešno sprejela širok spekter zakonodaje na tem področju. V Ljubljani k uresničevanju zavez iz konvencije in z njo povezanih zakonodajnih ureditev pristopamo s povsem konkretnimi rešitvami in spodbudami, ki prispevajo k izboljševanju dostopnosti grajenega okolja, javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov.

Pri zagotavljanju dostopnosti mesta osebam z oviranostmi se Ljubljana uvršča v sam evropski vrh, kar dokazujejo naše visoke uvrstitve na letnih nagradnih natečajih Evropske Komisije »Access City Award« za mesta, dostopna osebam z oviranostmi in starejšim, med njimi najvišja je drugo mesto oziroma srebrno priznanje na Access City Award 2018.

Skrbno načrtovane rešitve

Rešitve, ki jih na različnih področjih življenja uvajamo v Ljubljani, so skrbno načrtovane in namenjene temu, da bi se prav vsi – ne glede na osebne okoliščine – imeli možnost enakovredno vključevati v življenje mesta. Dostopnost urejamo in zagotavljamo za osebe z oviranostmi in ne le za invalide oziroma osebe s statusom invalidnosti po veljavni zakonodaji. Osebe z oviranostmi smo poleg njih vsaj občasno ali pa bomo morda kdaj v prihodnje tudi številni drugi, bodisi zaradi poškodbe, bolezni, starosti. Če tradicionalni termin invalid ostane le v pravni rabi, na ostalih področjih in v vsakdanjem življenju pa se vsi skupaj potrudimo z manj osebno označujočimi poimenovanji, verjamemo, da bodo tudi rešitve, ki so pravzaprav namenjene krepitvi socialne vključenosti in uspešnemu sobivanju v različnostih, lažje in v večji meri zaživele.

Več o tem, kaj konkretno in na katerih področjih omogočamo osebam z oviranostmi v Ljubljani, da se lažje in bolj polno vključujejo v vsakdanje življenje mesta lahko preverite v brošuri Dostopna Ljubljana.

Preberite tudi: