ponedeljek, 27. 7. 2009

Mobilni radarski sistem za nadzor prometa

Mestno redarstvo MOL prevzelo v testno uporabo mobilni radarski sistem za merjenje hitrosti podjetja INTERMATIC, d.o.o..

V zadnjem tednu avgusta je Mestno redarstvo MOL v sklopu izvajanja pooblastil iz 14. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, ki se nanaša na izvajanje nadzora prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, prevzelo v testno uporabo mobilni radarski sistem za merjenje hitrosti podjetja INTERMATIC, d.o.o.

Gre za osebno vozilo Renault Clio, v katerem je nameščena samodejna naprava znamke MULTANOVA, tip Multaradar C za ugotavljanje prekoračitev hitrosti, kršitve pa slikovno dokumentira. Omenjen sistem za opravljanje meritev hitrosti že uporablja slovenska policija.

Meritve hitrosti oziroma kršitve, povezane s prekoračitvami hitrosti, bomo poizkusno ugotavljali na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, predvsem pa na ulicah, ki so opredeljene kot območja umirjenega prometa in območja omejene hitrosti in cestnih odsekih, na katerih je tudi po podatkih PU Ljubljana največja problematika prekoračitev hitrosti.

Trenutno so na mestnem redarstvu za opravljanje meritev usposobljene tri pooblaščene uradne osebe, ki imajo tudi ustrezen certifikat za opravljanje meritev hitrosti.

Testiranje bo potekalo predvidoma do septembra 2009. MOL načrtuje nakup dveh samodejnih merilnih naprav (radarjev), javno naročilo je v teku.