četrtek, 20. 4. 2017

Nadzor nad gostinskimi vrtovi

Inšpektorat Mestne občine Ljubljana je v začetku marca 2017 opravil usmerjen nadzor rabe javne površine v lasti Mestne občine Ljubljana za namen postavitve gostinskih vrtov.

Med 1. in 3. marcem 2017 so opravili nadzor pri 67 zavezancih na območju ožjega mestnega središča, preverjali pa so, ali imajo dovoljenje za rabo javne površine ter v nadaljevanju ali je postavitev izvedena v skladu z izdanih dovoljenjem.
V 67 izvedenih nadzorih so bili izvedeni ukrepi naslednji:

  • 31 ustavitev postopkov, ker ni bilo ugotovljenih nepravilnosti
  • 36 izdanih opozoril z rokom za odpravo nepravilnosti in/ali dan rok za posredovanje pojasnil/dokumentacije/izjave

Kasneje se je v 36 primerih izkazalo naslednje:

  • v 8 primerih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti
  • v 19 primerih so bile nepravilnosti odpravljene
  • za 8 primerov še ni dokončne odločitve, saj še čakajo ali preučujejo pojasnila, dokumentacijo ali izjavo

Največ zaznanih nepravilnosti je bilo, ker zavezanci še niso pridobili dovoljenj. Nekateri izmed njih so vloge že oddali, vendar pa oddaja vloge ne nadomešča izdanega dovoljenja.

Inšpektorat bo nadzore izvajal še naprej, tako v usmerjenih nadzorih kot tudi po prijavah in lastnih zaznavah nepravilnosti.