torek, 15. 5. 2018

Nega starih lip v parku Tivoli

Arboristi Tise so ta mesec izvedli podroben arborističen pregled dreves v najstarejšem lipovem drevoredu v Bloudkovem parku v Tivoliju. Drevesa, ki so predstavljala nevarnost za mimoidoče, so odstranili, pri drugih pa so zagotovili stabilnost.

Stoletna drevesa so podvržena delovanju trohnobnih gliv, zaradi česar je bila močno zmanjšana njihova stabilnost. Ob dodatni obremenitvi (ujme) se lahko takšno drevo podre, kar predstavlja nevarnost za mimoidoče. V drevesnih deblih in na njih so bili prisotni trosnjaki več vrst trohnobnih gliv: vrbovega plutača (Phellinus igniarius), črneče ožganke (Kretzschmaria deusta) in sploščene pološčenke (Ganoderma applanatum). Glive so les tako razkrojile, da je bilo potrebno zaradi zagotavljanja varnosti posamezna drevesa odstraniti oziroma z negovalnimi posegi zagotoviti njihovo stabilnost.

Posebej usposobljeni delavci podjetja Tisa so 3. maja odstranili dve nevarni drevesi, nekaj pa so jih začasno razbremenili. S posekom posameznih dreves in z negovanjem krošenj ostalih bodo nadaljevali v naslednjih dneh.

Stare lipe lahko nudijo ustrezen habitat hrošču puščavniku (Osmoderma eremita), ki je zaradi ogroženosti uvrščen na Rdeči seznam hroščev in je kvalifikacijska vrsta Natura 2000. V Tivoliju poleg lip naseljuje tudi dupla divjega kostanja.

Ljubljana je tako eno redkih evropskih mest, ki se lahko pohvali s prisotnostjo njegove populacije. Odrasle hrošče lahko vidimo od junija dalje. V drevesnih duplinah, v ostankih razkrojenega lesa, so aktivne ličinke, ki se po 2 do 3 letih preobrazijo v odrasle hrošče.
Med odstranjevanjem dreves je prisotnost ličink puščavnika potrdil biolog Andrej Kapla z Nacionalnega inštituta za biologijo. Najdenih in odvzetih je bilo več ličink, ki jih zdaj začasno hranijo na omenjenem Inštitutu.

Dela, ki potekajo v dogovoru z  Zavodom RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, spremljalata Nejc Praznik (arborist Snaga Ljubljana) in Luka Šparl (Snaga Ljubljana; Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib).

Več o skrbi za drevesa v Ljubljani, preberite tukaj.