četrtek, 12. 4. 2018

Nova številka glasila Ljubljana

Izšla je nova številka glasila Ljubljana, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju Ljubljane. Tokrat so v središču tudi stanovanjska politika, aktivnosti na področju sociale ter večji investicijski projekti v Ljubljani.

Uvodnik izpod peresa podžupana Dejana Crneka je športno obarvan, v njem med drugim naniza največje športne pridobitve zadnjih let, predstavi načrte za naprej in ga pozitivno zaključi z besedami »Z aktivnim preživljanjem prostega časa se družimo, spoznavamo, povezujemo. Spoštujemo sebe in drug drugega. Smo v ravnovesju. Je še kaj lepšega?«

V rubriki Gradimo v Ljubljani preverite, katere investicijske projekte bomo izvedli letos. Po Četrtnih skupnostih so razdeljene načrtovane prenove cest in izgradnja kanalizacije, zato preverite, ali bodo dela potekala tudi v vaši okolici.

Med osrednjimi temami tokratne številke glasila Ljubljana izpostavljamo področje stanovanj. Direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Sašo Rink predstavlja aktivnosti delo in poslanstvo zavoda, med drugim pa naniza še načrte gradnje novih stanovanj v Ljubljani.
Vas zanima, v kakšnih stanovanjih so Ljubljančani živeli nekoč? Preberite zanimiv članek dr. Davida Petelina o zgodovini stanovanjske kulture in načinov bivanja v Ljubljani.

Pozornost v aprilski številki Ljubljane namenjamo tudi socialnemu področju. Predstavljamo naše aktivnosti ter programe, s katerimi skrbimo za kakovostno življenje starejših meščank in meščanov Ljubljane.

Ne spreglejte tudi številnih drugih zanimivih vsebin, med drugim predstavitve muzejev v Ljubljani, stalnih rubrik glasila ter kulturnih, športnih in drugih strani. Čaka vas veliko zanimivega branja!