četrtek, 19. 6. 2014

Nove zelene površine ob Vodnikovi cesti

Ob Vodnikovi cesti v Šiški so 19. junija 2014 zaživele prenovljene zelene parkovne površine z igralno potjo, urejeno na osnovi gozdne pedagogike..

Nova igralna pot je urejena tako, da otrokom iz urbanega okolja omogoča aktivno preživljanje prostega časa in sprostitev v neposredni bližini narave po principu gozdne pedagogike.

Lokacija ob Vodnikovi cesti je bila za ureditev igralne poti primerna zaradi naravnega terena ob robu gozda. Igralno pot sestavlja 10 postaj, povezanih v gibalno, čutno, likovno in prostorsko doživetje. Otroci s prosto igro na takem igrišču najdejo več zabave in več načinov uporabe. Že na začetku igralne poti se ločita pot starša in otroka, ki se prek igralnih postaj srečujeta in prepletata. Te postaje od otroka zahtevajo ročne, motorične ter miselne spretnosti pri izmenjevanju prepletenih zatočišč, tunela, talnih oznak, ravnotežnih debel, hlodov in ovir.

Na igralni poti je samo naravni material in otrok nima posebnih navodil, kako naj kaj sestavi. Otroci imajo tako nešteto možnosti, ki jih lahko kombinirajo, odvzemajo, sestavljajo in pri vsem tem uporabijo domišljijo, so inovativni in zelo kreativni. Načrt za igralno pot je naredil Zavod Špelinice, pri opremi in izdelavi igral pa so uporabili drevje, ki ga je poškodoval letošnji žledolom. Pri ureditvi poti so sodelovali prostovoljci iz Bavarske - 9 mladih, starih od 19 - 24 let, ki so vključeni v Program IdA »Integration durch Austausch", ki poteka v okviru izvajanja evropskega socialnega sklada v Nemčiji. Glavni cilj tega programa je izvajanje pomoči mladim pri razvoju spretnosti, potrebnih na vstop na trg dela.

Projekt celovite ureditve nove parkovne površine, ki se razprostira na 5.700 m2, je zasnovalo podjetje Superius, dela pa je izvedlo podjetje Lavaco (zemeljska dela, ureditev in utrjevanje poti, postavitev večnamenskega igrala in zatravitev).

Vrednost projekta je 60.000 EUR, financirala ga je Mestna občina Ljubljana.