sreda, 19. 4. 2017

Objava prednostnih list za neprofitna stanovanja

Javni stanovanjski sklad MOL bo v soboto, 22. aprila 2017, objavil prednostne liste upravičencev 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Prednostne liste bodo objavljene na spletnih straneh www.jssmol.si in www.ljubljana.si, na oglasni deski JSS MOL na Zarnikovi 3 ter v majski številki glasila Ljubljana.

Na tokratnem razpisu je na voljo približno 250 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Soglasje k prednostnim listam upravičencev na podlagi 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je Nadzorni svet JSS MOL potrdil na svoji 14. seji, ki je potekala 18. aprila 2017.