petek, 20. 11. 2020

Podaljšanje veljavnosti mesečnih in letnih avtobusnih vozovnic

Zaradi ustavitve javnega potniškega prometa, bomo že kupljenim mesečnim in letnim vozovnicam veljavnost ustrezno podaljšali.

Mesečnim vozovnicam, ki so jih potniki kupili za november in jih zaradi zaustavitve javnega potniškega prometa ne morejo koristiti, bomo veljavnost podaljšali do 31. decembra 2020.

Imetnikom splošnih in upokojenskih letnih vozovnic bomo veljavnost le-teh podaljšali za toliko dni, kolikor javni potniški promet ne bo obratoval. Podaljšanje se bo izvedlo samodejno, in sicer ob prvi validaciji na avtobusu. Podaljšano veljavnost bodo uporabniki lahko preverili na urbanomatih in na spletu v svojem uporabniškem računu na povezavi https://urbana.jhl.si/. Na zaslonu validatorja (čitalca) v avtobusu bo podaljšana veljavnost vidna, ko poteče prvotna veljavnost letne vozovnice.

Veljavnost mesečnih vozovnic, izdanih v sistemu IJPP (integriran javni potniški promet), ki so bile izdane za oktober 2020, se bo podaljšala do 31. decembra 2020, veljavnost novembrskih IJPP vozovnic pa se bo podaljšala do 31. januarja 2021. Prav tako se bo podaljšala veljavnost polletnih subvencioniranih IJPP vozovnic, in sicer do 28. februarja 2021. Letne subvencionirane IJPP vozovnice bodo veljale do 31. avgusta 2021.

 

Preberite tudi: