četrtek, 26. 1. 2006

PRIREDITEV »SVETLOBA« NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU

Županja MOL Danica Simšič je na Gospodarskem razstavišču pozdravila na prireditvi »Svetloba«, s katero so uradno obeležili prenovo prostorov in hkrati poslovnim partnerjem predstavili svoje načrte v prihodnosti.

Gospodarsko razstavišče je najpomembnejši organizator specializiranih sejmov v Sloveniji. Hkrati je pomemben organizator raznih kongresov, seminarjev, športnih, zabavnih in podobnih prireditev. Za prireditve ima na razpolago sedem dvoran z 12.000 kvadratnimi metri pokritih in 3.000 kvadratnimi metri zunanjih razstavnih površin. Obnova je postopoma potekala štiri leta, zanjo pa so porabili 3,5 milijarde SIT, ki jih je Gospodarsko razstavišče priskrbelo iz lastnih virov.

Služba za odnose z javnostmi MOL