torek, 25. 1. 2022

Projekti 2021: visoke gradnje

Izpostavljamo devet večjih investicij na področju visokih gradenj, ki smo jih zaključili leta 2021. To so Galerija Cukrarna, Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, Vila Zlatica, Plečnikov podhod, širitev pokopališč Žale in Rudnik, rekonstrukcija Šentjakobskega odra, prenova projekcijske in zvočne opreme Kinodvora in obnova srednjeveškega obzidja na Ljubljanski grad.

Galerija Cukrarna

prenovljena Cukrarna

S prenovo Galerije Cukrarna je mesto pridobilo največji razstavni prostor, primeren tudi za velike in zahtevne razstave, to bo hkrati tudi prostor za dogodke s področja umetnosti ter izobraževanja.
Površina prenove: 5.679,19 m2
Projekt je zaključen junija 2021
Vrednost investicije: 19.640.455 EUR brez DDV

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana

Zavetišče Gmajnice

Gradnja je potekala v več fazah. V prvi smo uredili prostore za pse, upravo s predavalnico, prostore za prostovoljce in servisne prostore s skladiščem. V 2a fazi smo dokončali sprejemnico ter veterinarsko ambulanto, v 2b fazi pa smo uredili zavetišče za mačke.
Skupna uporabna površina objektov 3.600 m2
Projekt je zaključen marca 2021
Vrednost investicije: GOI dela 6.070.993 EUR brez DDV

Vila Zlatica

Vila Zlatica

Celovito smo prenovili Vilo Zlatico z umestitvijo muzejske zbirke župana Ivana Hribarja. Glavni razlog za izvedbo investicije je bil ohranjanje kulturne dediščine, sanacija in obnova degradiranega urbanega območja, obnova kulturnega spomenika ter revitalizacija parkovnih površin.
V Vili Zlatici je predstavljena:

  • Ambientalna razstava z izvirnim ohranjenim pohištvom in drugimi predmeti, iz zapuščine Ivana Hribarja
  • Razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja, Hommage dr. Zlatici Hribarjevi, v bunkerju začetek II. svetovne vojne ter socialna zgodovina na podstrešju

Površina prenovljenega objekta: 520 m2
Projekt je zaključen maja 2021
Vrednost investicije: 1.417.700 EUR brez DDV

Plečnikov podhod

plecnikov podhod

Popestrili in oživili smo podhod in ga naredili privlačnejšega, predvsem pa varnejšega za uporabnike.
Skupna uporabna površina objektov: 678 m2
Projekt je zaključen oktobra 2021.
Vrednost investicije: 1.114.939 EUR brez DDV

Širitev pokopališča Žale

pokopališče Žale

Izvedena širitev osrednjega Pokopališča Žale na predelu Novih Žal zajema 3 okrogle žarne oaze z žarnimi nišami in talnimi žarnimi grobovi, 1 žarno oazo kvadratne oblike za zemeljske žarne pokope, Gaj spomina, Vodnjak življenja, Zeleno piramido in obodni park za raztros pepela.
Arhitekturna zasnova profesorja Marka Mušiča sledi antičnim vzorom urejenosti pokopnih mest, obdanih z drevoredi. Streha okroglih žarnih oaz predstavlja mejo med življenjem in smrtjo. Na strehi rastejo drevesa, katerih korenine segajo pod mejo življenja in se spuščajo v elipsaste betonske solze, kot spomin na preminule. Mogočen vhod nas popelje v novo dimenzijo kamnitih in betonskih skulptur.
Pokopališče obdaja spominski park za raztros posmrtnih ostankov skupaj z Gajem spomina, Vodnjakom življenja in zeleno piramido.
Območje: 8.900 m2
Projekt je zaključen avgusta 2021
Vrednost investicije: 5.089.000 EUR brez DDV

Širitev pokopališča Rudnik

pokopališče Rudnik

Izvedli smo širitev pokopališča Rudnik, uredili parkiranje in nov dostop. Pridobili smo 45 novih grobnih polj in 55 žarnih niš. Izvedli smo prestavitev posmrtnih ostankov in spomenika padlim borcem v NOV na novo lokacijo ob vhodu na pokopališče.
Območje: 360 m2
Projekt je zaključen oktobra 2021
Vrednost projekta: 194.648 EUR brez DDV

Šentjakobski oder

šentjakobski oder

Celovito smo prenovili prostore gledališča locirane v prvem nadstropju objekta: avditorij, oder in prostore v neposrednem zaodrju, preddverje (foayer), vzpostavili smo tudi sanitarije ter dostop za gibalno ovirane osebe.
Projekt je zaključen februarja 2021
Površina prenove 780 m2
Vrednost investicije 2.140.333 EUR brez DDV

Kinodvor

dvorana Kinodvora

Prenovili smo digitalni projekcijski sklop in dvoranski zvočni sistem. Zaradi poteka življenjske dobe, dotrajanosti projekcijske in zvočne opreme Kinodvora ter razvoja in sprememb na področju predvajalne in zvočne tehnologije, smo financirali nakup in namestitev najsodobnejšega projekcijskega sklopa in novega dvoranskega zvočnega sistema. S tem smo poskrbeli za nemoteno delovanje Kinodvora, z boljšo sliko in zvokom pa bo izkušnja obiska mestnega kina še boljša.
Projekt je zaključen avgusta 2021
Vrednost investicije 109.000 EUR brez DDV

Srednjeveško obzidje

srednjeveško obzidje

Sanirali smo srednjeveško obzidje na poti na Ljubljanski grad. Poleg statične sanacije zidu in pozidave ter hidrofobne zaščite je bil izdelan tudi cortenski kanal za osvetlitev ter prezentacijo obzidja, ki bo obenem preprečeval zaraščenost zidu. Drevesa, grmovje in ostala podrast je skoraj v celoti prekrila obzidje, koreninski sistemi so povzročali škodo na trdnosti obzidja, obstajala je nevarnost krušenja kamenja v okolico trase tirne vzpenjače.
Površina prenove: 400 m2
Projekt je zaključen novembra 2021.
Vrednost investicije: 132.377 EUR brez DDV

Preberite tudi: