petek, 14. 9. 2018

Razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca

Na naši spletni strani smo objavili razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca, najvišjih nagrad na področju športa v Ljubljani.

Nagrade Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja. Pobudo za podelitev lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, ter člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca bo pobude sprejemala do 2. novembra 2018, slavnostna podelitev nagrad pa bo sledila konec novembra.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj.