sreda, 13. 12. 2017

Razpis za podelitev priznanj MOL

Na naši spletni strani smo objavili javni razpis za podelitev najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2018 z nazivoma častna meščanka in častni meščan na čelu.

Naziv častna meščanka in častni meščan prejmejo meščanke in meščani z izjemni dosežki življenjskega dela, ki jih odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana ali promocijo Mestne občine Ljubljana.

Nagrado glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo posamezniki, izjemoma pa skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Kriteriji za podelitev so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.

Plaketo glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo:

  • posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL;
  • posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami;
  • posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;
  • prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL;
  • posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL;
  • donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL.

Rok za prijavo:

Komisija predloge za nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana sprejema do 31. januarja 2018, predloge za naziva častni meščan in častna meščanka pa bo 31. marca 2018 .

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena tukaj.

častna meščana leta 2017
Letos sta častna meščanka in meščan postala dr. Anica Mikuš Kos in Jože Mermal


Priznanja Mestne občine Ljubljana župan Zoran Janković podeli vsako leto na slavnostni seji Mestnega sveta MOL, ki poteka ob 9. maju, prazniku Ljubljane.