ponedeljek, 26. 3. 2012

Sobotna čistilna akcija

V Ljubljani med 22. marcem in 22. aprilom 2012 poteka tradicionalna spomladanska čistilna akcija "Za lepšo Ljubljano 2012", v okviru katere so se tudi sodelavke in sodelavci velike mestne družine v soboto, 24. marca 2012, pridružili čistilni akciji Ekologov brez meja »Očistimo Slovenijo 2012«.

Sodelavke in sodelavci Mestne občine Ljubljana so čistili območje Tivolija, Koseškega barja in Rožnika, sodelavke in sodelavci javnih zavodov in podjetij MOL pa so se osredotočili na okolico sedežev svojih zavodov in podjetji. V čistilni akciji so aktivno sodelovale tudi četrtne skupnosti MOL in mnoga društva Ljubljane. Tudi letos smo zbrane odpadke ločevali, saj želimo s tem poudarili pomen ločenega zbiranja odpadkov in prispevati k večjemu recikliranju ter zmanjševanju količine odloženih odpadkov na odlagališču Barje.

Mestna občina Ljubljana je za odvoz in odlaganje zbranih odpadkov v akciji »Očistimo Slovenijo 2012« namenila 240.000 evrov, ob tem pa je na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje naslovila poziv o »Dogovoru o delitvi stroškov odvoza in odlaganja odpadkov v okviru akcije »Očistimo Slovenijo 2012« za območje MOL«. V akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki je potekala leta 2010, je namreč Oddelek za varstvo okolja MOL kril celotne stroške, tudi za odvoz in odlaganje odpadkov z državnih zemljišč.

Gradbene ali azbestne odpadke (teh se v sobotni čistilni akciji ni zbiralo), ki so po končani akciji morebiti ostali na zemljiščih v lasti MOL, bodo na Oddelku za varstvo okolja MOL odstranili v okviru rednih nalog odstranjevanja azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč Mestne občine Ljubljana.

V Mestni občini Ljubljana so v okviru akcije »Očistimo Slovenijo 2012« prebivalke in prebivalci odpadke zbirali na 62-ih zbirnih točkah, Javno podjetje Snaga pa jih je s 33 vozili (smetarska, tovorna in vozila z dvigalom) odvažala na Odlagališče Barje, ločeno zbrane frakcije pa neposredno Dinosu. Tako so Snagini sodelavci na Odlagališče Barje do ponedeljka, 26. marca 2012, do 16. ure pripeljali nekaj več kot 300 ton odpadkov. Med njimi je bilo največ kosovnih (200 ton) in mešanih komunalnih odpadkov (86 ton), sprejeli pa so tudi 12 ton različnih pnevmatik in 1500 kilogramov nevarnih odpadkov. Pnevmatike, nevarne odpadke in 23 ton izsortiranih kosovnih odpadkov bodo predali pooblaščenim organizacijam, preostali del kosovnih in mešane komunalne odpadke pa odložili. Sodelavci JP Snaga, ki so v akciji skrbeli za prevoz odpadkov iz zbirnih točk v MOL na Odlagališče Barje, so odpadke odvažali tudi v nedeljo, 25. marca, in bodo z odvozi nadaljevali predvidoma do konca tega tedna.

Več o celo mesečni akciji »Za lepšo Ljubljano 2012«, katere osnovni namen je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju Mestne občine Ljubljana, lahko preberete na naslednji povezavi.