torek, 12. 11. 2019

Sofinanciramo različne programe in projekte

Objavili smo javne razpise za sofinanciranje projektov in programov z različnih področij za leto 2020.

Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2020 in programov za obdobje od 2020 do 2022 s področja mladinskega sektorja v MOL 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti ter mreženju nepridobitnih organizacij.
Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 12. december 2019.

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2020 - 2022 v Mestni občini Ljubljana 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.
Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 12. december 2019.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2020 do 2023 sofinancirala MOL

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2020 do 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2020 do 2023 na naslednjih področjih:

 • uprizoritvene umetnosti
 • glasbene umetnosti
 • vizualne umetnosti
 • intermedijske umetnosti
 • literarne prireditve (a. spodbujanje bralne kulture, b. literarni festival)
 • podporni kulturni programi
 • transdisciplinarni programi
 • kulturno – umetnostna vzgoja

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 18. december 2019.

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2020 s področja varstva okolja 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana v letu 2020, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo projekti/aktivnosti, izvedeni na območju MOL:

 • Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev
 • Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 16. december 2019.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 

Predmet javnega razpisa so: 

 • Mladinski raziskovalni projekti
 • Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
 • Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
 • Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
 • Mestne prireditve šol za otroke in učence
 • Organizator 33. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
 • Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 7. januar 2020.

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2020

Predmet razpisa so:

 • znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani Mestne občine Ljubljana, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
 • delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano, in pomembno prispevajo k njeni promociji.

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 20. december 2019.

Javni razpis za za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

 • delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja
 • izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju
 • izvedbe Posavskega štehvanja
 • izvedbe Ekopraznika v Ljubljani

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo je 29. november 2019.

Preberite tudi: