torek, 7. 11. 2017

Sofinanciranje programov in projektov

Na Mestni občini Ljubljana smo objavili javne razpise za sofinanciranje projektov in programov z različnih področij za leto 2018.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

 • uprizoritvene umetnosti
 • glasbene umetnosti
 • vizualne umetnosti
 • intermedijske umetnosti
 • kulturno-umetnostna vzgoja
 • knjiga in mesto
 • Ljubljana bere
 • mladike - prvi projekti

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 571 tisoč evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 30. november 2017.

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Predmet razpisa so:

 • Mladinski raziskovalni projekti
 • Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
 • Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
 • Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 364 tisoč evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 6. december 2017.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke

Predmet razpisa:

 • Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
 • Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 110 tisoč evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 6. december 2017.

Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja v MOL

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženja nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 450 tisoč evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 1. december 2017.

Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana

Predmet razpisa je sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.

Z delovanjem mreže Mladinskih centrov Ljubljana bo mladim zagotovljena dostopnost široke palete mladinskih programov, s čimer se bodo izboljšali pogoji za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečale možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v letu 2018 znaša 52.500 evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 1. december 2017.

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL

Namen javnega razpisa je izbira tistih preventivnih programov za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v letu 2018 znaša 293 tisoč evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 6. december 2017.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja na območju MOL.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 100 tisoč evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 13. februar 2018.

Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

 • delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja
 • izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju
 • izvedbe Posavskega štehvanja in izvedbe Ekopraznika v Ljubljani

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 100 tisoč evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 3. januar 2018.

Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v MOL s področja varstva okolja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana v letu 2018, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

 • Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), veliki pajesen (Ailantus altissima) in pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave
 • Sklop B: Izvedba projekta s področja krožnega gospodarstva
 • Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama)

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 50 tisoč evrov. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj, rok za prijavo na razpis je 6. december 2017.