ponedeljek, 2. 11. 2020

Spletno predavanje Z rastlinami do trajnostnih in zaščitnih tekstilij

V sredo, 4. novembra 2020, ob 20. uri vas vabimo na brezplačno spletno predavanje Z rastlinami do trajnostnih in zaščitnih tekstilij, ki ga pripravljamo v okviru evropskega projekta Applause.

Na poljudnoznanstvenem predavanju bo dr. Marija Gorjanc iz Naravoslovnotehniške fakultete predstavila, kako lahko invazivne tujerodne rastline koristno uporabimo za pridobivanje barvil, trajnostno barvanje tekstila in okolju prijazen sintezni postopek nanodelcev za razvoj zaščitnih tekstilij. 

Predavanje bo potekalo v okviru dejavnosti Hiše eksperimentov. Število udeležencev je omejeno, zato so prijave obvezne. Prijavite se lahko tukaj.

O projektu Applause

Evropski projekt APPLAUSE - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Vodilni partner v projektu Applause je Mestna občina Ljubljana, sodelujejo pa še javno podjetje VOKA SNAGA, Univerza v Ljubljani (Biotehnična fakulteta - oddelki za biologijo, agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa d. o. o., GDi d. o. o., Ljubljana, društvo Trajna, studio tipoRenesansa in Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije.

S projektom bomo zaključili 31. decembra 2020.

Preberite tudi: