ponedeljek, 6. 9. 2021

Spodbujamo športno in kulturno dejavnost otrok

Na ljubljanskih osnovnih šolah podpiramo programe športne in kulturne programe, posebno pozornost namenjamo tudi spodbujanju branja med učenkami in učenci.

Ljubljana bere

Ljubljana bere je projekt, s katerim na Mestni občini Ljubljana že od leta 2008 spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig podpiramo in promoviramo vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavljamo dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V tem času smo z 18 vrhunskimi izvirnimi slovenskimi slikanicami obdarili že več kot 110.000 otrok.
Ljubljana se je leta 2015 pridružila Unescovi mreži kreativnih mest; kot mesto literature smo se zavezali, da bomo spodbujali inovativne pristope k spodbujanju branja in ohranjanju pomena knjige kot nosilke razvoja človeštva.

naslovnice treh knjig, vključenih v projekt Ljubljana bere

Ob začetku letošnjega šolskega leta smo prvošolce obdarili s knjigo avtorice Gaje Kos in ilustratorke Ane Zavadlav Obisk, četrtošolci bodo tudi letos prejeli knjigo Koko Dajsa v mestu avtorice Maše Ogrizek in ilustratorja Mihe Hančiča

Kulturna vzgoja otrok in mladih

S programom MOL generacije v Kinodvoru zagotavljamo brezplačen dostop do filmske vzgoje za otroke v Ljubljani, in sicer vsaj trikrat v času šolanja: v predšolskem obdobju, v 3. razredu in v 8. razredu. K sodelovanju v programu spodbujamo tudi učence in mentorje izbirnega predmeta Filmska vzgoja.
Brezplačen program Kinobalon MOL generacije v Kinodvoru že štirinajsto leto vzpostavlja primer dobre prakse vključevanja filmsko-vzgojnih dejavnosti v šolski in vrtčevski prostor in služi kot vzorčni primer povezovanja med občino, kulturno ustanovo in izobraževalnimi ustanovami.
Tako programe Kinodvora kot drugih mestnih kulturnih zavodov šole umeščajo v vsebine dni dejavnosti in dopolnjevanja učnih načrtov.

Športni programi

Na Mestni občini Ljubljana omogočamo več programov športa, ki so za učence brezplačni.

Naučimo se plavati

pogled od zgoraj na bazen tivoli, v katerem plavajo otroci
Učenci se plavanja učijo v bazenu Tivoli. 

Naučimo se plavati je edinstven in kakovosten večstopenjski program učenja plavanja v izvedbi Javnega zavoda Šport Ljubljana. Odlikujejo ga dolgoletne izkušnje, svojevrsten didaktični pristop, edinstvena programska zasnova v Sloveniji, organizacijska dovršenost in visoka uspešnost. Ker je znanje plavanja življenjskega pomena, smo se lotili sistematičnega odpravljanja plavalnega neznanja, s tem pa uresničujemo javni interes po zagotavljanju pogojev vsem otrokom. Učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v programu učenja plavanja, ki obsega prilagajanje na vodo v 1. razredu, učenje plavanja v 3. razredu, preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in učenje plavanja za neplavalce v 7. razredu.

Šport je igra in Šolski športni krožki

Program Šport je igra poteka v prvem in drugem triletju, v drugem triletju pa se mu pridruži še program Šolski športni krožki. V programu Šport je igra otroci spoznavajo več športov in na koncu opravijo naloge programa za Zlati sonček in Krpan. V programu Šolski športni krožki se otroci v različnih športnih panogah celo leto pripravljajo za udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih, kjer lahko preizkusijo tudi druge nove športe. Oba programa izvajamo v osnovnih šolah pod strokovnim vodstvom športnih pedagogov.
Program Šport je igra izvaja 34 šol v 216 vadbenih skupinah, v katere je vključenih preko 2.160 osnovnošolskih otrok prvega in drugega triletja, program Šolski športni krožki pa izvaja 29 šol v 94 vadbenih skupinah, ki vključujejo vsaj 940 osnovnošolcev tretjega triletja.

Pomen telesne aktivnosti

Koncept športnih programov MOL v osnovnih šolah, ki osrednjo pozornost namenja kakovostnemu gibanju učencev v času po pouku, in sledi načelom dostopnosti, raznolikosti in odmiku od tekmovalnih športov, smo pripravili v sodelovanju z ravnatelji in športnimi pedagogi. Vodeno gibanje v ustrezno velikih vadbenih skupinah zagotavlja varnost otrok v času po pouku, predvsem pa šoli in otrokom omogoča prostor za več nestrukturiranega prostega časa in aktivne igre.

otroci kolesarji na Prešernovem trgu

Gremo na kolo – program, ki ga izvajamo v okviru animacijskih dejavnosti gorskega kolesarstva na kolesarskem poligonu in cestnega kolesarstva na osnovnih šolah, s katerimi povečujemo spretnosti učencev na kolesu in jim na ta način omogočimo čim bolj varno kolesarjenje, krepitev zdravega načina življenja in uresničevanje trajnostne prometne strategije. S programom Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva na kolesarskem poligonu v izvedbi Kolesarskega društva Rajd učencem 4. razredov ljubljanskih osnovnih šol zagotovimo strokovno voden prvi stik s kolesarstvom in pridobitev osnovnih kolesarskih spretnosti. Na poligonih kot so ljubljanski Koloparki se učenci učijo kolesarskih veščin, ki jih kasneje še nadgrajujejo. Ta osvojena znanja so neprecenljiva ob vključevanju učencev v cestni promet ali med vožnjo po terenu z gorskim kolesom. Program je namenjen predvsem razvoju osnovnih tehnik in spretnosti na kolesu. Prek programa Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah v izvedbi Kolesarskega društva Rog učenci 5. razredov ljubljanskih osnovnih šol nadgrajujejo kolesarsko znanje ter se učijo varne in spretne vožnje. Osnovnošolcem želimo poleg osnovnega teoretičnega in praktičnega znanja o cestno prometnih predpisih dodatno ponuditi še teoretične vsebine o kolesarstvu, kot so tekmovalne discipline kolesarstva, vzdrževanje koles, prave prestave, itd. ter pridobitev dodatnih kolesarskih veščin z vsebinami in na poligonih in z raznimi igrami.

Preberite tudi: