petek, 3. 10. 2008

Spremenjen prometni režim na ljubljanski tržnici

Skladno s spremembo in dopolnitvijo Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa, od sobote, 4. oktobra 2008, dalje med 9.30 in 14. uro ni dovoljen promet vozil mimo Arkad do Ciril Metodovega trga, razen za intervencije.

Uporabnike parkirišča prosimo, da upoštevajo spremenjen prometni režim in navodila redarjev-inkasantov.

Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.