sreda, 2. 8. 2017

V parku Rakova jelša sedaj tudi brv čez Lahov graben

Konec julija je bil zaključen projekt izgradnje brvi čez Lahov graben, ki je del sklopa mestnega parka Rakova jelša. Ob izgradnji brvi smo v parkovnem delu uredili tudi manjše otroško igrišče.

Projekt je nastal kot potreba premostitve obstoječega vodotoka Lahov graben. Z brvjo omogočamo dostop obiskovalcem in uporabnikom mestnega parka Rakova jelša. Oblika in zasnova brvi se navezuje na že urejeni mestni park. Glavni gradnik brvi so tako leseni ožgani tramovi. Brv je namenjena pešcem in kolesarjem ter povezuje parkovni del z območjem vrtičkov. Ob izgradnji brvi smo v parkovnem delu uredili tudi manjše otroško igrišče. 

IMG 20170731 130750

IMG 20170802 094630

IMG 20170802 094323

PROCES SPREMINJANJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA V ZELENE POVRŠINE

Projekt urejanja mestnega parka Rakova jelša se je začel leta 2014. Njegov osnovni namen je povezati mesto s Krajinskim parkom Ljubljansko barje v osi sever – jug proti Ljubljanici in območje, ki je bilo degradirano, očistiti, ozeleniti in z nekaj urbane opreme spremeniti v uporabno rekreativno površino. Ob tem je bilo s tega območja odstranjenih več kot 450 ton gradbenih in več kot 23 ton azbestnih odpadkov. Že v začetku julija 2016 je bila zaključena druga faza urejanja mestnega parka Rakova jelša, ki vključuje park, vrtičke in javni sadovnjak.

Območje parka, ki je bilo urejeno v prvi fazi, je namenjeno prostočasnim dejavnostim, druženju ter opazovanju ptic in narave. Nove javne površine so povezale in zaokrožile obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti regionalnega zaledja in s tem prispevale k aktivnemu uveljavljanju trajnostne mobilnosti v mestu in njegovi okolici. 

Novo urejeni del parka leži zahodno od dela, ki je bil urejen v prvi fazi, namenjen pa je predvsem samooskrbi. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva oziroma vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča namreč pomeni dodano vrednost tega območja. 
V parku je urejenih 320 vrtičkov, ki so ograjeni s skupno nizko ograjo in vrbovimi živimi mejami. Poleg vrtičkov je bilo potrebno zagotoviti tudi potrebno infrastrukturo, ki se navezuje na obstoječo. 

ZAKUP VRTIČKA

Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika. Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, odvoz smeti, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja na podlagi izstavljenega računa. Dostop do območja je možen peš, z kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 9 - P+R Barje je 500m oddaljeno od vrtičkov. 

Več tukaj.