ponedeljek, 24. 12. 2018

S projektom RuNE bomo omogočili dostop do širokopasovnega interneta v vseh delih Ljubljane

Na Mestni občini Ljubljana smo se pridružili projektu RuNE, katerega namen je prebivalcem območij, kjer drugi operaterji na trgu nimajo interesa za izgradnjo širokopasovnega dostopa, ponuditi možnost dostopa do interneta prek optičnega omrežja.

V okviru projekta bomo predvidoma lahko zgradili nekaj manj kot 2.100 priključkov, uporabniki pa bodo nato lahko pod enakimi pogoji izbrali svojega ponudnika vsebin.

rune5

Prebivalce omenjenih območij smo povabili k sodelovanju v anketi, s katero smo se seznanili njihovimi dejanskimi potrebami in interesom po širokopasovnih priključkih.

Največ odgovorov smo prejeli s strani fizičnih oseb (90,80 %), 8,9 % je bilo odgovorov od poslovnih uporabnikov, anketni vprašalnik je izpolnila le 1 javna institucija (0,3 %), odgovorov iz strani športnih, kulturnih in nevladnih organizacij pa ni bilo. Največji delež - kar 78,77 % vprašanih - je kot največjo težavo, s katero se soočajo, navedlo počasen dostop do interneta, sledi zamrznitev slike na televiziji (68 %) ter vpliv vremenskih pojavov na kvaliteto storitve (59,08 %).

Uporabnikom se izrednega pomena zdi prosta izbira ponudnika telekomunikacijskih storitev, saj jih kar 92,31 % navaja, da ponudnika želijo izbrati sami in ga po potrebi tudi na enostaven način zamenjati.

Ljubljana, pametno mesto

Gradnja širokopasovnega omrežja se bo začela proti koncu leta 2019, prvi uporabniki pa se bodo na omrežje lahko priklopili v začetku leta 2020. Ponudnika telekomunikacijskih storitev bodo lahko prosto izbirali.