petek, 4. 3. 2011

Začetek delovanja sistema zapornic v naselju BS3

V soboto, 5.3.2011, bo ob 8. uri v naselju BS3 začel delovati sistem zapornic, in sicer na Puhovi, Trebinjski in Maroltovi ulici (Reboljeva ulica se bo v sistem vključila naknadno).

V enotni sistem parkiranja v naselju BS3 se bosta priključili tudi MOL-ovi parkirišči Autocommerce in Štembalova: s karticami za omenjeni parkirišči bo mogoče parkirati znotraj celotnega naselja BS3, s kartico za BS3 (Puhova, Trebinjska, Maroltova, Reboljeva ulica) pa bo mogoče parkirati tudi na parkiriščih Autocommerce in Štembalova.
Imetnike daljinskih upravljalnikov za zapornico Štembalova prosimo, naj jih na Oddelku za gospodarske dejavnosti MOL, Trg MDB 7, zamenjajo za kartice, ker z njimi ne bodo mogli dvigovati zapornic v naselju BS3.

Dodatna delitev kartic bo potekala danes od 16. - 19. ure na Vojkovi ulici 73, ter v torek, 8.3.2011, in v četrtek, 10.3.2011, ob isti uri, prav tako na Vojkovi 73. Naknadna delitev kartic je predvidena še zadnji četrtek v aprilu in maju.

Marca in aprila bodo zapornice na tem območju delovale poskusno.