Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil obiskovalce tradicionalnega srečanja ob 77. obletnici boja 2. grupe odredov NOV in POS in 150. obletnici spopada slovenskih kmetov in nemških turnerjev na Jančah.