Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil udeležence poletne šole mladih ambasadorjev Evropskega kodeksa proti raku.