Podžupan Dejan Crnek se bo udeležil komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve.