20. obletnica delovanja FIHO

Podžupan Dejan Crnek se bo udeležil slavnostne prireditve ob 20. obletnici delovanja FIHO - Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji.