Mladi obračamo svet

Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil obiskovalce zaključne prireditve projekta Mladi obračamo svet.