Odprtje razstave natečajnih elaboratov za stanovanjsko sosesko Jesihov Štradon

Župan Zoran Janković bo odprl razstavo natečajnih elaboratov projektnega natečaja za stanovanjsko sosesko Jesihov Štradon. Odprtja se bo udeležil tudi podžupan prof. Janez Koželj.