Slavnostna seja Zveze društev za boj proti raku

Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil na slavnostni seji Zveze društev za boj proti raku.