Podelitev priznanj na področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podžupan Dejan Crnek bo ob svetovnem dnevu civilne zaščite pozdravil prisotne ter sodeloval pri podelitvi priznanj MOL na področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.