Projekt Barjanka

Podžupan Aleš Čerin bo podpisal pismo o nameri Projekta Barjanka.