četrtek, 14. 12. 2017

Častni meščan Ljubljane 2017: Jože Mermal

Jože Mermal že 24 let kot predsednik uprave vodi uspešno gospodarsko družbo BTC. Je avtor vsestransko široko zasnovanega projekta BTC City, poslovnega unikata v mednarodnem merilu. Pod njegovim vodstvom se je družba v dvajsetih letih razvila iz organizatorja prvega slovenskega nakupovalnega središča v Sloveniji v upravljavca enega največjih evropskih poslovnih, nakupovalnih in rekreativno zabaviščnih središč.

Jože Mencinger

Graditi za druge

Gospod Jože Mermal je ustanovitelj gospodarske družbe BTC; kot predsednik uprave jo vodi že vrsto let, v Javnih skladiščih, iz katerih je družba nastala, pa se je zaposlil pred malone štirimi desetletji. Pooseblja BTC; če govorimo o njem, govorimo o BTC-ju, če govorimo o BTC-ju, govorimo o Mermalu, ki je nekakšen »župan« BTC-ja. 

Začnimo, kjer se je zgodba začela. Povedano pošteno, večina nas je ogromna Javna skladišča imela za zapuščeno in nekoristno industrijsko cono, ograjeno z bodečo žico, s katero po razpadu Jugoslavije ni kaj početi in ki bo Ljubljani in Sloveniji bolj v breme kot v korist. A takrat so na obrobju velikih evropskih mest, nekaj kilometrov daleč od mestnih središč, nastajala nakupovalna središča. To je vedel tudi Jože Mermal in svoje védenje je znal uporabiti. Ogromna nekoristna Javna skladišča je začel skupaj s sodelavci postopoma spreminjati v Blagovno-trgovinski center, v največje evropsko nakupovalno središče. Zdaj se BTC City z več kot 20 milijoni obiskovalcev letno spreminja še v moderno mestno središče zabave, rekreacije in kulture; nekakšno mesto ob mestu.

Ustvariti vzdušje zaupanja in vzajemnosti

Sam pravi, da je s pametno vizijo mogoče doseči veliko. To gotovo drži, a vizijo morajo spremljati samozavest, prizadevnost, potrpežljivost, širina v pogledih na svet ter spoštljiv in pošten odnos do sodelavcev in partnerjev. Najbrž je bila prav sposobnost, da med zaposlenimi ustvari vzdušje zaupanja, vzajemnosti in zavesti, da so skupni uspehi tudi uspehi posameznika, najpomembnejša sestavina Mermalove uspešnosti pri ustvarjanju BTC-ja. Ni nastal čez noč, nastajal je z vlaganji in odpovedovanjem. V času, ko smo ustvarjali kapitalizem, je Mermal uporabil možnost, da BTC privatizira s sodelovanjem zaposlenih; ti so leta 1997 postali večinski lastniki, a so se moči, ki jo to prinaša, odpovedali v korist razvoja BTC-ja. Ni postal »tajkun«, kakršne smo ustvarili s hazardiranjem pred krizo in nato v krizi s »pogromom« uničili »njihova« podjetja.

170509 slavnostna seja Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana bkovac 091

Nastajanje potrošniške družbe

BTC je močno vplival na razcvet slovenske trgovine; leta 1990 smo Slovenci kavo, praške, toaletni papir in druge dobrine kupovali v Trstu, Celovcu in Gradcu, kar se je takrat zdelo samoumevno. Toda Mermal je hitro ugotovil, da se tudi Slovenija spreminja v potrošniško družbo, v kateri je mogoče vse kupiti, a je vse težko prodati. V družbi, ki deluje le, če ljudje kupujejo, in v kateri vsak evro, ki ga nekdo porabi, nekomu prinaša zaslužek.

Sožitje med Ljubljano in BTC-jem

Včasih me moti, da žeblja, vijaka ali žarnice ne dobim sredi Ljubljane in da moram ponje v BTC. A s tem bi se bilo treba sprijazniti prej ali slej, saj se trgovina povsod seli na obrobja mest, BTC pa je le preprečil stihijsko selitev. Poleg tega BTC s svojimi parkirišči omogoča, da se staro središče Ljubljane počasi spreminja v zeleno mesto. Pravzaprav je med BTC-jem in Ljubljano nekakšno sožitje; pri tem seveda ni odveč prijateljstvo med »županom« BTC-ja in županom Ljubljane.

Zdi se, da Ljubljana z BTC-jem dobiva novo najmodernejšo sosesko. Na to kažejo povezave BTC-ja s središčem mesta, vse bolj urejen prostor, ki nastaja v vmesnem delu, in načrti o nekakšnem »nadzemnem metroju«, ki naj bi povezoval glavno železniško postajo in BTC. Gre za načrte Partnerstva Šmartinska, katerega ključna nosilca sta Mestna občina Ljubljana in BTC. Kdaj se bo BTC spremenil v sodobno ljubljansko sosesko, je težko reči, a doslej opravljeno delo »župana« BTC in župana Ljubljane, njuna samozavest in potrpežljivost kažejo, da se bo uresničilo tudi to.

Premalo Mermalov

Žal imamo v Sloveniji premalo Mermalov; zato okrog države postavljamo rezilno žico, že dvajset let gradimo nekakšen »drugi tir« namesto prave proge in še sami plačujemo, da nam gradijo lakirnice na najbolj plodni zemlji. Še marsičesa se lahko naučimo iz delovanja gospoda Mermala; da ni treba vsega napisati v stotine členov in zakonov, ki jih niti tisti, ki jih sprejemajo, ne razumejo: za pošteno sodelovanje zadošča dana beseda. Pa še, da ne gre zmeraj gledati le na svoje koristi ali koristi svojega podjetja, včasih je pomembnejše povečanje družbenih koristi. Mnoge na prvi pogled nekoristne stvari prinašajo več kot golo poganjanje za dobičkom. Od tod podpora smučarskim skakalkam v Ljubnem ob Savinji, kolesarski dirki Franji in drugim športom. Še bolj njegovo širino kažeta pomoč umetnosti in zbirka 450 slik in skulptur, ki so na stenah in v vitrinah BTC-ja.

170509 slavnostna seja Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana bkovac 009

Odgovornost do okolja

Mnogi gradijo zase, malokdo za druge. Gospod Jože Mermal sodi v to redko skupino. Moči, ki si jo je pridobil, ne zlorablja, zmeraj ve, da ne more delati vsega, kar mu je v osebno korist, čeprav mu pravni red to dovoljuje, in da je odgovornost do okolja, v katerem živi, pomembnejša. To sicer ne prinaša denarja, prinaša pa spoštovanje in, kar je še pomembnejše, daje samospoštovanje.