petek, 15. 3. 2019

Dan z gasilci Gasilske brigade Ljubljana

Ljubljanska gasilska enota je najstarejša v Sloveniji
avtorica: Staša Bizjak

Gasilska brigada Ljubljana je bila ustanovljena leta 1922. V njej je mnogo srčnih ljudi, ki vedno znova dokazujejo svojo predanost gasilstvu. Gasilska brigada Ljubljana je osrednja in poklicna gasilska enota v Mestni občini Ljubljana, šteje sto štirideset gasilcev, ki delujejo v štirih izmenah. Posredujejo ob vseh vrstah požarnih intervencij ter ob prometnih, naravnih in drugih nesrečah. V ljubljanski javni gasilski službi je še 35 prostovoljnih gasilskih enot.

Na vprašanje, kdo je ljubljanski brigadir, nam poveljnik Tomaž Kučič, ki je na čelu Gasilske brigade Ljubljana že dvaindvajset let, odgovori, da je to človek, ki si je za svoj poklic izbral službo, kjer so pomembne vrednote, kot so solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo. In je človek, ki je pripravljen žrtvovati svoje življenje za nekoga, ki ga še nikoli ni srečal.

Ni odveč, da se na tem mestu zavemo, da se od gasilcev lahko marsičesa naučimo. Janez Furlan, poveljnik ljubljanske poklicne čete pred drugo svetovno vojno, je zapisal, da je gasilstvo odvisno od treh dejavnikov: od vodje, tima in opreme. »Čim večja in težavnejša je naloga, tem boljša in popolnejša mora biti oprema, tem številnejše in spretnejše moštvo, tem bistroumnejše vodstvo, da se delo posreči.« Mar ne velja to za vse nas na vsakem koraku?

Ljudje z veliko začetnico

Boštjan Žagar je vodja druge izmene in je v Gasilski brigadi že devetnajsto leto. »Če primerjam takratne in današnje pogoje dela in opremo, je velika razlika. Posodobila se ni zgolj oprema, tudi komunikacijska tehnika se je spremenila. Pred dvajsetimi leti so bili na voljo samo telefoni, danes imamo računalnike, internet, GPS. V minuti, ki jo imamo na voljo, da zapustimo naše prostore in odhitimo na intervencijo, naši dispečerji pridobijo ogromno informacij o lokaciji, kamor smo namenjeni,« razloži in doda, da že med samim prevozom izdelajo načrt ukrepanja. »Menim, da lahko slovensko gasilstvo postavimo ob bok katerikoli državi na svetu,« zaključi.

Gasilci, ki so v nesrečah vedno pripravljeni pomagati drugim, lahko po težkih in stresnih intervencijah zapadejo v slabo počutje in občutke krivde. Zato imajo v svojih vrstah zaupnike, ki jim pomagajo rešiti to psihosocialno stisko. Eden izmed zaupnikov je Miha Tekavčič, ki je bil prostovoljni gasilec na Dolenjskem že od mladih nog, zdaj pa je že peto leto v Gasilski brigadi. »Gasilci se po intervenciji zberemo za mizo in se pogovorimo o dogodku, na katerem smo pomagali. Večinoma se konstruktivno pogovorimo, dogodi pa se, da se kateri izmed gasilcev po intervenciji počuti slabo ali pa pride obremenitev za njim. V takih primerih nastopimo zaupniki, ki se dogodka nismo udeležili in smo nevtralni. Tako s pogovorom in razumevanjem pogosto rešimo takšne osebne stiske.«

Anže Kolenko je prostovoljni gasilec od sedemnajstega leta. Že v času zaključevanja študija se je prijavil na razpis za prosto delovno mesto, a ni bil izbran. Vseeno ni obupal: leta 2017 se je ponovno prijavil, tokrat uspešno. »Sem magister farmacije, zanima me področje nevarnih snovi, zato se bom v brigadi tudi specializiral v to smer. Pri izbiri službe sem sledil srcu.«

80 gasilcev se je kar 8 ur spopadalo s požarom na strehi hotela Union

dan z gasilci02

Lani so zabeležili 2.009 dogodkov. Med temi so bili večji požari štirih tovornih vozil v Šiški, obsežen požar na Metelkovi, požar skladiščnega objekta v Stegnah, potem v eni od restavracij ljubljanskega Koloseja ter v podzemni garaži na Linhartovi. Poleg teh sta bila najzahtevnejša požara tisti v distribucijskem centru podjetja Spar na Letališki cesti na božični dan ter požar ostrešja hotela Union v juliju. Slednji je bil tudi najodmevnejši, sama intervencija pa je trajala kar 8 ur. Delo na ostrešju je bilo ob tem posebej nevarno in zahtevno, opravili pa so ga gasilci, ki so dodatno izurjeni za posredovanje z zahtevno opremo vrvne tehnike. »Ključnega pomena je bilo pravočasno menjavanje ekip zaradi visokih temperatur, fizične zahtevnosti posredovanja in posledično izčrpanosti gasilcev,« opisuje Robert Okorn, svetovalec za javno gasilsko službo. »Pri tem posredovanju se je izkazala kompleksnost elementov učinkovitega povezovanja in dobre presoje. Obenem se je pokazala izjemna profesionalnost, požrtvovalnost in skupen gasilski duh vseh gasilcev, ki so sodelovali pri intervenciji.« Neposredno in posredno je bilo v to intervencijo vpetih kar 80 gasilcev, Gasilska brigada Ljubljana pa je zanjo 4. marca 2019 prejela nagrado civilne zaščite Mestne občine Ljubljana.

Znanja ni nikoli preveč

Tehnološko je reševanje vse zahtevnejše, in sicer zaradi naglega tehnološkega razvoja, vsesplošnejše mobilnosti in gostote prometa pa tudi zaradi naravnih nesreč. Znanstvena študija, objavljena v reviji Lancet Planetary Health, napoveduje, da bosta do leta 2100 kar dve tretjini Evropejcev občutili posledice skrajnih vremenskih pojavov in ujm. Tega se zavedajo tudi v Gasilski brigadi Ljubljana. Poleg načrtnega opremljanja z vozili in opremo je njihovo delo usmerjeno v usposabljanje, izobraževanje ter urjenje za kakovostno delo na terenu. Konec oktobra so vozni park obogatili z največjo investicijo v zadnjih letih: kupili so vozilo za gašenje in reševanje iz višin.

Njihovo znanje ter izkušnje so cenjene tudi v mednarodnem merilu. Povabljeni so bili v mednarodni projekt Volfire, v okviru katerega so izvedli desetdnevno urjenje turških poklicnih gasilcev za poučevanje in usposabljanje prostovoljnih gasilcev. V vlogi inštruktorjev je sodelovalo osemnajst ljubljanskih brigadirjev.

 

Leta 2018 so V Gasilski brigadi ljubljana zabeležili 2.009 intervencij:

  • 603 požari
  • 788 nudenj tehnične pomoči
  • 366 posredovanj pri prometni nezgodi
  • 104 odstranjevanja potencialne nevarnosti
  • 85 posredovanj ob nesrečah z nevarnimi snovmi
  • 43 reševanj živali
  • 20 posredovanj ob nesrečah na vodi


"Eden naših dolgoročnih ciljev je vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaje JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja Mestne občine Ljubljana kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane ter ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij ugotavljamo, da lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta dosežemo največji napredek. Za to bo v prihodnje treba pridobiti lokacijo in izvesti vse postopke za postavitev objekta.

V tem letu je načrtovana manjša prenova voznega parka, predviden je namreč nakup dveh vozil, in sicer kombiniranega vozila za vodenje intervencij ter terenskega vozila. V letnem načrtu izobraževanj in usposabljanj imamo planirano strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati), v okviru usposabljanja za izvajanje operativnih nalog pa načrtujemo permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje ter udeležbo na drugih dopolnilnih strokovnih usposabljanjih.
Ponosen sem, da smo bili pri projektu Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izbrani kot glavni izvajalec. To enostavno pomeni, da smo sodelavci Gasilske brigade Ljubljana visoko cenjeni in strokovno kompetentni za pripravo in izvedbo tako zahtevne naloge," poveljnik Tomaž Kučič.