četrtek, 16. 7. 2020

Kaj se trenutno gradi v Ljubljani?

Ljubljana je živahno mesto, ki se ves čas prenavlja in obnavlja, brska za novimi projekti, ki bi meščankam in meščanom pa tudi obiskovalkam in obiskovalcem omogočali še prijetnejše življenje v mestu.
Avtorica: Meta Gabron, vodja Službe za razvojne projekte in investicije, Mestna občina Ljubljana

Idej za razvojne projekte nikoli ne zmanjka, vedno se najde kaj, kar se da še izboljšati ali naseliti z ustreznejšimi vsebinami in programi, ki prinašajo v mesto svež veter in povečujejo kakovost življenja.

Galerija Cukrarna

foto

Projekt Galerija Cukrarna odlično napreduje. Izvedena je celotna konstrukcija kletne etaže in postavljene so stenske betonske obloge, ki bodo poudarjale strukturo izvirnih oken fasade in prepuščale svetlobo. Trenutno zapiramo strešno konstrukcijo, sledi pa še faza montaže notranje jeklene konstrukcije, kjer bodo prostori sodobne galerije. Temu bodo sledile še elektro in strojne inštalacije ter namestitev notranje opreme.

Vrednost investicije: 23.221.842 €

Zavetišče Gmajnice

foto

Po dokončanju novega zavetišča bo mogoče v 47-ih bivalnih prostorih namestiti do 120 psov, kar je 50 % več kot doslej. Tudi kapacitete za mačke se bodo bistveno povečale, saj bomo trenutnih 46 prostorov nadomestili s 64-imi dvojnimi bivalnimi prostori, ki jih trenutno gradimo. Nove kapacitete bodo tako omogočale namestitev tudi več kot 200 zapuščenih mačk.
Novi objekti so zasnovani sektorsko, kar omogoča veliko fleksibilnost zaradi sezonskih nihanj v številu in strukturi živali ter olajšuje preprečevanje širjenja kužnih bolezni, saj lahko začasno zapremo le sektor, kjer bolezen izbruhne, in ne celotnega zavetišča.
Vrednost investicije: 6.700.000 €

Na Stolbi

Na Grajskem griču, Na stolbi 8, bomo obstoječo stavbo porušili in postavili novo, saj bi rekonstrukcija objekta zahtevala skoraj enak finančni vložek kot rušenje in nadomestna gradnja. V novi stavbi bodo upravni prostori Javnega zavoda Ljubljanski grad, apartma za gostujoče umetnike ter sejna soba in pomožni servisni prostori: delavnica za manjša popravila za vzpenjačo, skladišče, instalacijski prostor ter sanitarije. Objekt bo iz lesa in stekla, obdajalo pa ga bo zelenje. Stebri in nosilci iz lepljenega lesa se bodo dopolnjevali s fasado iz letvic v dimenzijsko izmeničnem vzorcu.

Šentjakobski oder

foto
foto: Žiga Koritnik

Rekonstrukcija Šentjakobskega odra predvideva prenovitvene posege na konstrukciji odra in odrske tehnike, v avditoriju, zaodrju, mizarski delavnici in preddverju. Največji poseg bo statična sanacija dvorane, kjer je predvidena dodatna konstrukcija avditorija in odra, ki bo razbremenila obstoječo stropno konstrukcijo in z akustičnimi materiali preprečila prenos zvoka med odri. Prenova poleg gradbeno-obrtniških del zajema tudi ureditev prezračevanja in drugih inštalacij.
Vrednost investicije: 3.080.997 €

Plečnikov podhod

foto

S prenovo Plečnikovega podhoda želimo popestriti in oživiti prostor in ga narediti privlačnejšega in varnejšega. Obnovili bomo talne, stropne in stenske površine, uredili lokale ter javne sanitarije. Prostori bodo svetli, enostavni za vzdrževanje in odporni proti vandalizmu. Kljub novim lokalom bomo v celoti ohranili prehodnost in obstoječe dostope v podhod iz parka Zvezda, iz Arkad in s Plečnikovega trga.
Vrednost investicije: 1.300.000 €

Pokopališče Žale

Ob rasti prebivalstva Ljubljane se vedno znova pojavlja potreba po širitvi pokopališč v Mestni občini Ljubljana, kar je pripeljalo tudi do povečanja števila klasičnih talnih in žarnih grobov na osrednjem Pokopališču Žale. Trenutno izvajamo širitev pokopališča Žale na levi strani Tomačevske ceste, kjer bo tudi obodni park za raztros pepela. Arhitekturna zasnova profesorja Marka Mušiča sledi antičnim vzorom urejenosti pokopnih mest, obdanih z drevoredi. V notranjosti so tri velike krožne žarne oaze v belem betonu z obodno urejenimi tremi vrstami žarnih niš, pokritimi z mogočno nadstrešnico z elipsastimi solzami. Četrta oaza je kvadratne oblike, s klasičnimi talnimi grobovi z veličastnim vhodom vijugastih oblik. Prehodi med žarnimi oazami nas popeljejo v novo dimenzijo kamnitih in betonskih skulptur, ki se spuščajo z neba. Elipsaste solze se stekajo navzdol in predstavljajo preraščanje našega življenja s spomini na preminule.

Vila Zlatica

Vrednost investicije: 1.762.000 €

Obnova Hribarjeve hiše Vila Zlatica v Rožni dolini je v polnem zamahu. V začetku prihodnjega leta vas bomo povabili na ogled obnovljene hiše in vrta. Zaključena so že večja gradbena in inštalacijska dela. Restavratorji v notranjosti obnavljajo stenske poslikave v šestih prostorih in na hodniku. Poteka tudi obnova oken in vrat ter vseh kovinskih delov v stavbi. Obnovljene so lončene peči, poleti pa bomo obnovili še parkete in tlake. V oktobru načrtujemo pridobitev uporabnega dovoljenja. Temu pa bo sledila še oprema prostorov ter muzejska postavitev o življenju in delu znamenitega župana Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stol. Stavbi bomo zagotovili sodobno infrastrukturo in ji vrnili sijaj, ki ga je imela v času župana Ivana Hribarja. Ohranili bomo tako njeno zunanjo podobo kot stavbno opremo, peči in stenske poslikave.