torek, 19. 6. 2018

Od kod priteče moja pitna voda?

Centralni vodovodni sistem mesta Ljubljana in okolice, ki oskrbuje okrog 327.000 prebivalcev, se napaja iz dveh virov podzemne vode: peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. Podzemna voda se črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest. Manjši vodovodni sistemi v Velikem in Malem Lipoglavu, Velikem in Malem Trebeljevem z okolico ter Ravnem Brdu in Šmarni gori se prav tako napajajo iz podzemnih vodnih virov, le da vodnjaki zajemajo vodo v dolomitnih vodonosnikih.
Avtorica: Brigita Jamnik

V centralnem vodovodnem sistemu se nekateri deli mesta in primestna naselja s pitno vodo stalno oskrbujejo zgolj iz ene vodarne, drugi pa se oskrbujejo iz dveh ali več vodarn, odvisno od porabe pitne vode in tlačnih razmer. Tako nastajajo različna oskrbovalna območja. To so zemljepisno določena območja, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz enega ali več vodnih virov in znotraj katerih so vrednosti preskušanih parametrov v pitni vodi približno enake. Štiri vodarne centralnega vodovodnega sistema oskrbujejo štiri samostojna oskrbovalna območja (Kleče, Šentvid, Brest in Jarški prod), na štiri oskrbovalna območja pa doteka voda iz več vodarn, zato jih imenujemo mešana (Kleče-Brest, Hrastje-Jarški prod, Kleče-Hrastje-Jarški prod, Kleče-Hrastje-Brest). V manjših vodovodnih sistemih se vrednosti parametrov pitne vode ne spreminjajo, tako da vsak sistem predstavlja svoje lastno oskrbovalno območje.

Aplikacija Od kod priteče pitna voda

Vprašanj o pitni vodi je nešteto. Odgovor na eno najpogostejših, ki nam jih o vodovodnih sistemih zastavljajo uporabniki pitne vode v Mestni občini Ljubljana, lahko najdete kar s pomočjo spletne aplikacije z imenom Od kod priteče voda? Najdete jo na spletni strani www.vo-ka.si. Vabljeni, da jo preskusite. Aplikacija pa nam pove tudi, ali živimo na vodovarstvenem območju. Iščete lahko po poštnem naslovu ali po številki parcele.

Večina strnjenih naselij Ljubljane spada v varovana območja, ki so zaščitena s predpisi, zato je, če živite ali delate v Ljubljani, zelo verjetno, da se nahajate na vodovarstvenem območju. Ste presenečeni? Vodovarstvena območja ščitijo vodne vire pred onesnaženjem, torej niso nujno težko dostopna, neposeljena območja daleč v gorah, kamor človeška noga ne stopi pogosto. Nasprotno, na njih živimo, delamo, gradimo, se vozimo ali sprehajamo, vrtičkamo ali kmetujemo. Čim bližje smo vodnim zajetjem, tem strožje omejitve in prepovedi rabe prostora veljajo in tem pozornejši moramo biti, da naša ravnanja ne ogrožajo okolja. Vabimo vas, da s pomočjo iskalnika ugotovite, kje v Ljubljani in okolici je vodovarstveno območje in kateri vodovarstveni režim tam velja. Ko boste pridobili informacijo, na katerem vodovarstvenem območju živite ali delate, pa le prilagodite svoje ravnanje. Saj veste, voda je naša skupna odgovornost.

 Voda je naša skupna odgovornost.

Odgovorno z vodo

Odgovorno ravnanje z vodo ni zgolj varčevanje z njo. Odgovorno ravnanje pomeni, da doma razumno uporabljamo nevarne snovi, kot so pralna in pomivalna sredstva ter čistila pa tudi sredstva za osebno nego. Odgovorno ravnamo, če kanalizacije ne uporabljamo kot smetnjaka in če modro uporabljamo rastlinska hranila in rastlinska zaščitna sredstva na vrtovih in kmetijskih zemljiščih, še odgovorneje pa, če za okolje nevarnih pesticidov sploh ne uporabljamo. Odgovorni smo, če skrbimo za zmanjševanje količine odpadkov, predvsem pa, če omejujemo svoje lastno potrošništvo, saj za proizvodnjo vseh potrošniških dobrin potrebujemo vodo. Odgovorno pa z vodo ravnamo tudi, kadar jo pijemo iz pipe.

Za več informacij bomo veseli vašega klica na brezplačno modro številko: 080 8652.