Pomembna obvestila

Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018

Obvezne izvode plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018 je potrebno obvezno  poslati Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK).

Več v priponki.

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 13. 11. 2018, v sredo, 14. 11. 2018, in v četrtek, 15. 11. 2018, med 7.00 in 19.00, in sicer za območje četrtnih skupnosti:

  • Center (6102950) - Kresija, I. nadstropje, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana;
  • Bežigrad (6101950), Črnuče (6103950), Posavje (6109950) - Linhartova 13, Ljubljana;
  • Golovec (6105950), Jarše (6106950), Moste (6107950), Polje (6108950), Sostro (6112950) - Proletarska ulica 1, Ljubljana;
  • Rudnik (6111950), Rožnik (6110950), Trnovo (6116950), Vič (6117950) - Trg MDB 7, Ljubljana;
  • Dravlje (6104950), Šentvid (6113950), Šiška (6114950), Šmarna gora (6115950) - Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018.

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Volilni komisiji MOL in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Glasovanje iz tujine

Glasovanje iz tujine na lokalnih volitvah ni možno (80. člen Zakona o lokalnih volitvah).

Dostopnost volišč za invalide

Vsa volišča v Mestni občini Ljubljana so dostopna invalidom.