Seznam kandidatk in kandidatov za lokalne volitve 2018

Seznam kandidatov za župana MOL

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana objavlja seznam kandidatov in kandidatk za župana Mestne občina Ljubljana na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) v zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17).

Kandidati za župana Mestne občine Ljubljana

  1. MIHAEL RIHAR, roj. 18.04.1978, naslov: LJUBLJANA, CESTA V DVOR 2, izobrazba: INŽENIR STROJNIŠTVA, delo: SVETOVALEC, predlagatelj: KONGRES STRANKE NAPREJ SLOVENIJA

  2. SMILJAN MEKICAR, roj. 24.10.1969, naslov: LJUBLJANA, JEŽA 98, izobrazba: UNIV. DIPL. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, delo: SEKRETAR - VODJA PROJEKTOV, predlagatelj: DOBRA DRŽAVA

  3. JOŽEF JARH, roj. 25.01.1946, naslov: LJUBLJANA, ULICA VIDE PREGARČEVE 22, izobrazba: UNIV. ING. STROJNIŠTVA, delo: FORENZIK POLITIČNEGA KRIMINALA, predlagatelj: OBČINSKI ODBOR STRANKE ENAKOPRAVNIH DEŽEL - SED

  4. DR. DRAGAN MATIĆ, roj. 21.06.1964, naslov: SREDNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 18F, izobrazba: DOKTOR ZGODOVINSKIH ZNANOSTI, delo: ARHIVIST-SEKRETAR, predlagatelj: ZBOR ČLANOV SMC LJUBLJANA

  5. MILAN JAKOPOVIČ, roj. 18.07.1972, naslov: LJUBLJANA, KOTNIKOVA 21, izobrazba: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, delo: VARUH OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU, predlagatelj: LEVICA

  6. TOMAŽ OGRIN, roj. 09.11.1940, naslov: LJUBLJANA, BRATOV UČAKAR 4, izobrazba: MAGISTER ZNANOSTI, delo: RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU JOŽEF ŠTEFAN, predlagatelj: ZELENI SLOVENIJE - ZBOR ČLANOV

  7. MATJAŽ BIDOVEC, roj. 27.12.1972, naslov: LJUBLJANA, ULICA MARKA ŠLAJMERJA 34, izobrazba: ORODJAR, delo: UPRAVLJALEC PROCESNIH STROJEV, predlagatelj: SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE

  8. DR. ANŽE LOGAR, roj. 15.05.1976, naslov: LJUBLJANA, PARMOVA 40, izobrazba: DOKTOR SOCIOLOŠKIH ZNANOSTI, delo: POSLANEC, predlagatelj: KONFERENCA MO SDS LJUBLJANA

  9. MARKO KOPRIVC, roj. 14.12.1978, naslov: LJUBLJANA, POLJANSKI NASIP 30, izobrazba: MAGISTER POLITIČNIH VED, delo: POSLANEC V DRŽAVNEM ZBORU, predlagatelj: VOLILNA KONVENCIJA - OBČINSKE ORGANIZACIJE LJUBLJANA SOCIALNI DEMOKRATI - SD

  10. ZORAN JANKOVIĆ, roj. 01.01.1953, naslov: LJUBLJANA, VINTERCA 55, izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST, delo: ŽUPAN MESTNE OBČINE LJUBLJANA, predlagatelj: JOŽE MERMAL S SKUPINO VOLIVCEV 

Vrstni red objavljenih kandidatov in kandidatk na seznamu je določil žreb.

Glasuje se za enega (1) kandidata. Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov. Če nobeden od kandidatov ne dobi večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.                     

Seznam kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana objavlja seznam kandidatov in kandidatk za člane/članice Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) v zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17).

Vrstni red objavljenih strank in list na seznamu je določil žreb.

V Mestni občini Ljubljana se voli 45 članov mestnega sveta. Glasuje se za eno (1) listo kandidatov. Volivec lahko da en preferenčni glas kandidatu, ki mu daje prednost pri izvolitvi pred ostalimi kandidati na listi, za katero bo glasoval.

Seznam kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike svetov četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana objavlja seznam kandidatov in kandidatk za člana/članice svetov četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) v zvezi z drugim odstavkom 74. člena in prvega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17).

Glasuje se za eno (1) listo. Volivec lahko da en preferenčni glas kandidatu, ki mu daje prednost pri izvolitvi pred ostalimi kandidati na listi, za katero bo glasoval.

Popravki v posebni številki glasila Ljubljana, lokalne volitve 2018

V Seznamu kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se:
- na strani 3 pri I. LDS – Liberalna demokracija Slovenije pod zaporedno številko 4 »ime in priimek« kandidata pravilno glasi: »BOŠTJAN ROZMAN ZGONC« in pri zaporedni številki 8 se pred imenom kandidata doda znanstveni naziv »MAG.« tako, da je pravilen zapis »MAG. MARJAN ŠETINC«;
- na strani 6 je pred kandidatno listo SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS pravilna rimska številka »VII«.

V Seznamu kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike svetov četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana se:
- na strani 19 pri Četrtni skupnosti Golovec, I. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izobrazba kandidata pravilno glasi »DOKTOR ZNANOSTI«;
- na strani 24 pri Četrtni skupnosti Posavje, III. LISTA ZORANA JANKOVIĆA, pred imenom kandidatke pod zaporedno številko 13 črta beseda »MAG.« in pravilna izobrazba glasi »UNIV. DIPL. KOMUNIKOLOGINJA«, MAG. POSLOVNIH VED«.