Zakonodaja

Seznam državnih predpisov in občinskih aktov, pomembnih za izvedbo volitev

Državni predpisi

Občinski akti

  • Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 50/18)
  • Odlok o oblikovanju volilne enote za volitve članov Mestnega sveta in župana Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 51/98)
  • Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/01 in 54/02
  • Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2018 (Ur. l. RS, št. 44/18)

Neuradna prečiščena besedila