Mestna občina smo ljudje

 • Barbara Barle: "Ljubljana ponuja za vsakogar nekaj"

  Barbara Barle je nova vodja Inšpektorata, enega izmed dveh prekrškovnih organov v Mestni občini Ljubljana, ki v okviru in v skladu s predpisi opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL.

 • Roman Fortuna: "Slabšalni besedni izrazi za mestne redarje me žalostijo"

  Roman Fortuna, magister prava, po poklicu policist, je vodja Mestnega redarstva, enega izmed dveh prekrškovnih organov v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL), ki v okviru in v skladu s predpisi zagotavlja pripravo programa varnosti MOL ter na njegovi podlagi skrbi za javno varnost na območju MOL.

 • Z Andrejem Oračem po ulicah najlepšega mesta, ki jih on in njegovi sodelavci dodobra poznajo

  Mag. Andrej Orač je vodja Inšpektorata, v katerem bdijo nad spoštovanjem mestnih ter tudi nekaterih državnih predpisov. Nekdaj občinska komunalna inšpekcija je danes z naborom novih področij, ki jih inšpektorji nadzirajo, vse bolj zahtevna in pestra.

 • S Tilko Klančar o zdravem načinu življenja

  Tilka Klančar je vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, v katerem skrbijo predvsem za to, da so ljudem dostopne primarne zdravstvene storitve, različne subvencije in pomoč na domu, poseben poudarek namenjajo ranljivim skupinam, od starejših, oseb z oviranostmi, oseb z različnimi zasvojenostmi do LGBT+-oseb, migrantov itd.

 • Z Natašo Jazbinšek Seršen v družinskem parku Muste

  Nataša Jazbinšek Seršen je vodja Oddelka za varstvo okolja. V času projekta zelena prestolnica Evrope 2016 je uspešno vodila osemčlansko ekipo, s katero so vse leto pripravljali aktivnosti in vsebine za izvedbo projekta.

 • Z Matejo Demšič v Plečnikovi hiši in Švicariji

  Mateja Demšič je vodja Oddelka za kulturo.

  Je Mariborčanka, zgodovinarka, ki živi v zeleni prestolnici Evrope in se v njej tudi odlično počuti. Tudi zato, ker sta kultura in umetniško ustvarjanje v Ljubljani visoko cenjeni in ker kulturi v Ljubljani namenjamo povprečno 27 milijonov evrov letno, kar je okvirno 11 odstotkov mestnega proračuna.

 • Ob prihajajočem Tednu športa smo poklepetali s podžupanom Dejanom Crnekom

  Podžupan Dejan Crnek je rojen Ljubljančan in velik športni navdušenec, ki je že s petnajstimi leti postal vodnik v Športnem društvu Narodni dom, pozneje pa vodil skupine v poletnih in zimskih šolah v naravi.

 • Na klavir je zaigrala podžupanja Tjaša Ficko

  Tjaša Ficko je podžupanja Ljubljane od leta 2010. V Mestni občini Ljubljana skrbi za krepitev mednarodne prepoznavnosti in ugleda mestne blagovne znamke. Vizijo, aktivnosti in dosežke mesta predstavlja na vrsti dogodkov doma in v tujini ter deli dobre prakse na številnih uglednih mednarodnih konferencah.

 • Na prvi šolski dan z Marijo Fabčič

  Marija Fabčič je vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Pravi, da so njeni uspehi uspehi celotne izobraževalne ekipe, tako na oddelku kot v vseh vrtcih, osnovnih in glasbenih šolah.

 • Iz Celja v Ljubljano z mag. Miranom Gajškom

  Mag. Mirana Gajška, vodjo Oddelka za urejanje prostora, smo v zadnjem času večkrat srečali na kolesu. Takrat smo vedeli, da hiti na enega izmed številnih sestankov na področju dela. Za njim je namreč zelo zahtevno obdobje, saj smo v Mestni občini Ljubljana sprejemali nove, tretje spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN in prve strateškega dela OPN,

  Celjan, ki se vsakodnevno vozi v Ljubljano in nazaj, ima prestolnico in svoje delo zelo rad.

 • Na ogledu projektov s podžupanom prof. Janezom Koželjem

  Prof. Janez Koželj je v prvem mandatu župana Zorana Jankovića kot prvi mestni urbanist začrtal vizijo dolgoročnega razvoja Ljubljane do leta 2025. Uresničevanje njegove prostorske vizije je Ljubljano prerodilo v živahno in lepo urejeno glavno mesto s preoblikovanjem javnih prostorov po načelih in metodah urbanističnega oblikovanja.

  Na njegovo pobudo je leta 2014 bilo ustanovljeno Društvo Zelenih nadzornikov, ki si s svojim delovanjem prizadeva skrbeti za okolje in s svojim zgledom vplivati na bolj odgovorno obnašanje someščanov na trgih, ulicah, parkih in gozdovih.

 • Z direktorico Mestne uprave Uršo Otoničar o financah in plesu na ledu

  Sodelavke in sodelavci Mestne uprave imamo od letošnjega junija novo direktorico.

  To je simpatična Urša Otoničar, ki je na Mestni občini Ljubljana zaposlena od leta 1998, od leta 2000 do 2010 je vodila Odsek za finance in proračun, leta 2010 je prevzela vodenje Oddelka za finance in računovodstvo, ki ga je vodila do 30. septembra 2017 in je bila nato imenovana za v.d. direktorice, od 14. junija 2018 je na položaju direktorice Mestne uprave MOL.

  V prostem času se ukvarja s športom, posebno rada teče in smuča.

 • S podžupanom Alešem Čerinom smeha ne manjka

  Podžupan Aleš Čerin je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik in rojen Ljubljančan. Je zelo mladosten, pri njem vedno najdemo veliko igrivosti.

  V tem mandatu je odgovoren za področje razmerja do države, ki je podžupanova glavna zadolžitev, za urejanje odnosov v Mestnem svetu, kadrovsko in pravno področje, področje vzgoje in izobraževanja ter za vodenje Svetniškega kluba Liste Zorana Jankovića.

 • Klepet s Tadejo Möderndorfer

  Tadeja Möderndorfer, ki jo največkrat srečamo v mestu, ko hiti iz Dalmatinove v Mestno hišo, otovorjena s kupom papirjev, je vodja Službe za javna naročila.

 • Z Robertom Kusom po Poti spominov in tovarištva

  Mag. Robert Kus je vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Korošec, ki dela v Ljubljani, je reden udeleženec maratona Franja.

  Ponosen je na svoje sodelavke in sodelavce na oddelku ter v Gasilski brigadi Ljubljana, ki so se že velikokrat izkazali v najtežjih trenutkih.

 • Na golfu s podžupanjo Jelko Žekar

  Podžupanja Jelka Žekar funkcijo opravlja nepoklicno in je zadolžena za področje investicij, nepremičnin in gospodarskih dejavnosti.

 • Na kolesu z Markom Kolencem

  Marko Kolenc, ki ga največkrat srečamo prav na kolesu, je vodja Oddelka za šport. Je prvi ambasador rekreacije in športa v mestu. Tudi sodelavce ves čas spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa.

  Zelo se veseli skorajšnje otvoritve teniških igrišč na Gerbičevi, parka za rolkarje pod Fabianijevim mostom in tudi novih KoloParkov.

 • Klepet s Tanjo Dodig Sodnik

  Prvo kavo smo popili s Tanjo Dodig Sodnik, vodjo Kabineta župana Mestne občine Ljubljana. Ko jo srečamo v Mestni hiši na Mestnem trgu, kjer je tudi sedež župana, podžupanj in podžupanov, je vedno polna energije in optimizma.