četrtek, 27. 12. 2018

Roman Fortuna: "Slabšalni besedni izrazi za mestne redarje me žalostijo"

Roman Fortuna, magister prava, po poklicu policist, je vodja Mestnega redarstva, enega izmed dveh prekrškovnih organov v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL), ki v okviru in v skladu s predpisi zagotavlja pripravo programa varnosti MOL ter na njegovi podlagi skrbi za javno varnost na območju MOL.

Sam večkrat poudarja, da delo mestnih redarjev v osnovnem pomenu temelji na izvajanju policijskih pooblastil in je na področju varnosti cestnega prometa in varstvu javnega reda vse bolj vezana na organiziranost in delo v skladu s policijsko doktrino. Veliko truda namenja razvoju redarske službe in nadgradnji preventivnega dela v lokalnem okolju. Trenutni Zakon o občinskem redarstvu, kljub korekcijam v letu 2017, še vedno ni naravnan v prihodnost in ne odraža oz. ureja delovanja lokalne varnostne strukture celovito in konsistentno.

Pooblastila redarstva so še vedno pomanjkljiva, še bolj pa delovna področja, ki se ga dotikajo. Predvsem to velja za Ljubljano, ki ima najbolj razvito redarsko službo. Glede na varnostne potrebe v MOL, organiziranost mestne uprave in glede na določila Zakona o glavnem mestu najbolj pogrešamo zakonsko ureditev pristojnosti predvsem na področjih, ki so tudi preventivnega in humanega značaja ter pomoči ljudem.

Zelo je ponosen na svojo ekipo mestnih redarjev in ostalih sodelavcev, čeprav ga »slabšalni« besedni izrazi za mestne redarje, žalostijo. Meni, da so sodelavci, največkrat, neupravičeno tarča očitkov in famoznih zgodb, ki jih za večjo pozornost javnosti objavljajo mediji, čeprav te zgodbe niso resnične, kaj šele korektne.

Roman je v mestni upravi znan kot zanesljiva oseba, mirovnik in motivator, ki s svojimi inovativnimi idejami prinaša svežino na področju dela in organizacije tako Mestnega redarstva kot tudi mestne uprave.  Prosti čas najraje preživi v krogu domačih. Ko ni v službi se najraje sprošča s hojo v naravi, pohodništvom in ustvarjanjem v domači delavnici.  

---

Kako začnete delovni dan?
Zgodnje vstajanje, dobra domača kava nato pa sprehod štirinožca Astona pred odhodom v službo. V službi pa vroč metin čaj brez sladkorja, pa seveda vzpodbudna beseda sodelavcem za boljši začetek dneva.

Kakovost življenja v Ljubljani. Kaj si ob tem predstavljate vi?
Živeti v Ljubljani je nedvomno privilegij, saj se je Ljubljana v zadnjem desetletju razvila v eno izmed najbolj urejenih mest sveta. Pri tem bi poudaril predvsem urejenost mestne infrastrukture, intenzivno in inovativno urejanje prometnih in zelenih površin, športno in kulturno dogajanje, čiste in urejene ulice itd. Ne morem pa mimo pomembne dobrine t.j. varnost. Ljubljana je dve leti zapored (2015 in 2016) prejemnica nagrade za najbolj varno mesto v Sloveniji, vse domače in tuje raziskave oz. ocene namreč Ljubljano uvrščajo med najbolj varna mesta na svetu.

Tri ljubljanske lokacije, ki jih mora odkriti vsaka meščanka ali meščan?

  • ožje mestno središče, predvsem v prednovoletnem času,
  • Ljubljanski grad,
  • park Tivoli, Šmarna gora ter Rašica.

Filmi, ki so vas nedavno prevzeli
Bi rekel, da ne gledam preveč filmov, mogoče kakšno dobro akcijo ali zgodovinski film. Najraje si ogledam kakšen zgodovinski dokumentarec ali dobro nogometno tekmo.

Knjige, ki so vas očarale v zadnjem času
Branje romanov, novel, romantičnih zgodb me nikoli ni pritegnilo. Najpogosteje prebiram strokovno literaturo, ki je vezano na varnostno področje, zelo pogosto pa zaradi hobija posežem po tehničnih revijah, priročnikih in knjigah.  

Kakšna je za vas idealna Ljubljana. Kaj nam (če) še manjka do tja?
Celostno razvita, zelena, prometno urejena in varna. Razvoj Ljubljane ne bo nikoli končan, saj se je potrebno v trenutnem globalno turbulentnem dogajanju v svetu vseskozi potrebno prilagajati in iskati najboljše rešitve na vseh področjih življenja. Če pa bi izpostavil najbolj moteč problem, pa bi dal v ospredje neurejeno glavno avtobusno postajo Ljubljana.

---

Obiščite: podstran Mestnega redarstva