Direktorica Mestne uprave MOL

Urša Otoničar

Direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljana Urša Otoničar je končala Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in si pridobila naziv univerzitetna diplomirana ekonomistka. Na Mestni občini Ljubljana je zaposlena od leta 1998, od leta 2000 do 2010 je vodila Odsek za finance in proračun, leta 2010 je prevzela vodenje Oddelka za finance in računovodstvo, ki ga je vodila do 30. septembra 2017, nato je bila imenovana za v.d. direktorice, od 14. junija 2018 je na položaju direktorice Mestne uprave MOL.

Vodenje Mestne uprave ji predstavlja velik karierni in osebni izziv, ki se ga veseli. Ponosna je na vse dosedanje dosežke in izvedene projekte v Mestni upravi, pri svojem delu pa bo veliko pozornosti namenjala tudi dobrim delovnim pogojem in prepoznavanju kakovostnega dela sodelavk in sodelavcev.

V prostem času se ukvarja s športom, posebno rada teče in smuča.