Razpisi, razgrnitve in javne objave

  • Oddaja javnih površin za peko oz. praženje mandljev

    Zaključen: 12. 1. 2005

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

    Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 706/7 k.o. 1772 – Slape (ID 6368506), št. 714/10 k.o. 1772 – Slape (ID 6511233), št. 706/13 k.o. 1772 – Slape (ID 6442035), št. 2466/9 k.o. 1770 – Kašelj (ID 6442040).

    Zaključen: 9. 3. 2016