ponedeljek, 5. 3. 2018

Mednarodna konferenca o filmski vzgoji v Kinodvoru

V Kinodvoru in Slovenski kinoteki bo 11. in 12. aprila 2018 potekala 2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji: Metode in učinki filmske vzgoje.

Filmska vzgoja je priložnost za drugačen, inovativen način poučevanja in učenja. Na konferenci bodo predstavili primere dobrih praks izvajanja filmske vzgoje v tujini in se osredotočili na tiste, ki potekajo v šoli in kinu ter vključujejo povezovanje med učitelji in filmskimi ustvarjalci. Konferenca je namenjena strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter zainteresirani stroki v Sloveniji in tujini.

Druga mednarodna konferenca o filmski vzgoji v Kinodvoru je del programa ob desetletnici mestnega kina Kinodvor in desetletnici filmsko-vzgojnega programa Kinobalon. Program za mlada občinstva deluje v Kinodvoru vse od odprtja kina kot javnega mestnega zavoda v letu 2008.

Kinobalon odlikuje svojstven filmsko-vzgojni pristop, ki ne temelji na poučevanju, pač pa na dialogu in ustvarjalnem izražanju otrok. Izhaja iz prepričanja, da je stik s kakovostnim filmom pomemben del kulturne zavesti in izobraževanja, do katerih bi morali imeti dostop vsi otroci in mladostniki. Prav zato Kinodvor poleg družinskega in šolskega programa razvija tudi posebne programe, ki zahtevajo prilagojen pristop k različnim starostnim skupinam. Kinotrip je program, ki ga za mlade pripravljajo mladi sami, Prvič v kino pa je program za najmlajše otroke, stare od 2 do 6 let.

Pomembno vlogo pri dostopu mladih do filma imajo tudi odrasli. Poslanstvo programa je zato tudi v izobraževanju ter razvijanju zaupanja in dolgoročnih odnosov z učitelji, starši in kulturnimi delavci, saj je to ključno za izvajanje filmsko-vzgojnih dejavnosti. Za strokovne delavce v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Kinodvor redno organizira strokovna izobraževanja v sklopu programa Kinobalon – MOL generacije s podporo Mestne občine Ljubljana. Izobraževanja potekajo ob ogledu izbranih filmov in odpirajo aktualna vprašanja s področja vzgoje in izobraževanja.

Na potrebo po sistematičnem in dolgoročnem izobraževanju vseh, ki prihajajo v stik z mladimi prek filma, kaže tudi nenehno naraščanje zanimanja za filmsko-vzgojne programe v Kinodvoru. Če je Kinodvor v letu po odprtju obiskalo 9700 otrok in mladih, se je to število v letu 2017 povečalo skoraj za štirikrat in je zgolj na projekcijah, posebej namenjenih mlademu občinstvu (464 projekcij) doseglo 37.309 obiskovalcev. K tem pa lahko prištejemo še obiskovalce na drugih rednih projekcijah filmov ter na brezplačnih dogodkih in delavnicah.

Zanimanje za tovrstni program tako že nekaj let presega prostorske in kadrovske zmogljivosti Kinodvora, ki je omejen na eno platno, zato Kinodvor s programom za šole in vrtce že nekaj let gostuje tudi v dvorani Slovenske kinoteke.

mednarodna konferenca

Partnerji konference so Kinodvor, Slovenska kinoteka (projekt Razumevanje filma) in Art kino mreža Slovenije (projekt Filmska osnovna šola).

Oglejte si program in urnik.

Prijave zbirajo od 8. marca od 8. ure naprej preko spletnega obrazca. Ker je število mest omejeno, organizatorji priporočajo čim prejšnjo prijavo.