Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017 - 2019 v MOL

Zaključen: 5. 1. 2017 , odpiranje prijav: 9. 1. 2017

Datum objave: 25. 11. 2016
Rok za prijavo: 5. 1. 2017
Odpiranje prijav: 9. 1. 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.

S podporo programom mreže Mladinskih centrov Ljubljana se uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 - 2025: "Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v MOL, povečevati za najmanj 5 % letno)."

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa