Obvestilo o javni obravnavi

Zaključen: 6. 2. 2017

Datum objave: 3. 1. 2017
Rok za prijavo: 6. 2. 2017

Na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana Mestna občina Ljubljana pripravlja Odlok o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Razlogi za razglasitev, osnutek odloka o razglasitvi in kartografsko gradivo bo predstavljeno na javni obravnavi dne 30. januarja 2017 ob 17.00 v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska ulica 22/a, Ljubljana.

Gradivo bo od 3. januarja do 6. februarja 2017 dostopno na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana  in v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska ulica 22/a, Ljubljana v času uradnih ur. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo svoja mnenja v zvezi z razglasitvijo. Mnenja, izključno v pisni obliki, posredujte na naslov Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana ali na el. naslov kultura@ljubljana.si.

Razpisne datoteke