Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2018

Zaključen: 6. 12. 2017

Datum objave: 27. 10. 2017
Rok za prijavo: 6. 12. 2017

Namen javnega razpisa je izbira dejavnosti, ki jih bo Mestna občina Ljubljana sofinancirala v letu 2018 s področja obogatitvenih dejavnosti v vrtcih ter organizacijo občasnega varovanja otrok na domu.

Prtedmet razpisa:
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

Razpisne datoteke