Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2014 in/ali od leta od 2014 do leta 2016 na področju preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 2. 12. 2013

Datum objave: 25. 10. 2013
Rok za prijavo: 2. 12. 2013

Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:

 • Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, iz vrtcev in osnovnih šol, do dopolnjenega 15. leta starosti, v MOL, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
 • Sklop B - Programi za otroke in mladostnike, iz vrtcev in osnovnih šola ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, v MOL, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
 • Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike v MOL, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
 • Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo za starše otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol, ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 15. leta starosti, v MOL, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
 • Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol, ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike, do dopolnjenega 18. leta starosti, v MOL, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
 • Sklop F - Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke mladostnike v MOL.

Razpisna dokumentacija obsega:

 • Besedilo razpisa
 • Vloga na javni razpis
 • Merila za izbor
 • Lista prisotnosti udeležencev medgeneracijskega programa
 • Lista prisotnosti udeležencev programa za pedagoške delavce
 • Lista prisotnosti udeležencev programa za starše
 • Soglasje javnega zavoda za izvajanje po sklopih
 • Obrazec za delno poročilo
 • Obrazec za zaključno poročilo
 • Vzorec enoletne pogodbe
 • Vzorec večletne pogodbe
 • Zahtevek za izplačilo

Obrazci

Razpisne datoteke